ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

info@myionios.gr

211 1047200

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η κοινωνία είμαστε εμείς, και είναι τόσο δυνατή όσο η προσφορά μας.   

Οι επιχειρήσεις είναι μία μορφή ανθρώπινης πρωτοβουλίας, συνεπώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κοινωνία. Επηρεάζουν και επηρεάζονται από το κοινωνικό σύνολο με βάση την δράση που αναλαμβάνουν και τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται. 

Οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Είναι ευθύνη όλων μας, η πρόοδος της κοινωνίας μέσα από την συνεισφορά και την αναγνώριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μόνο τότε οι εταιρείες μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι η συμμετοχή στην κοινωνική στήριξη και πρόοδο.

Στην προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο προστίθεται και η ευαισθητοποίηση των πελατών μας. Δημιουργούμε σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με κοινές δράσεις. Χρέος όλων μας, η στήριξη της κοινωνίας, κοιτώντας προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς χρώματα ή άλλα διακριτικά, σε μία προσπάθεια να προσφέρουμε ένα ακόμα χαμόγελο και μία στιγμή ικανοποίησης σε όσους το έχουν ανάγκη.